Pazar, Ocak 15

Proxy Koruma Botu İndir ( Socket )

AEG TARAFINDAN YAPILMIS BIR PROXY KORUMA BOTU Kırmızı ILE YAZILAN YERLERI AYARLAYINIZ

    alias pbotnick return Proxybot
    alias pnickpass return 05376867435
    alias popers return Proxybot 123456
    alias pident return TChat
    alias poperchan return #opers
    alias psunucu return irc.topluchat.com 6667
    alias phostum return Proxy.Koruma.System

    alias bagla {
    if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda | halt }
    else { sockclose prox | sockopen prox $psunucu | echo -a – ProxyBot Devreye Girdi! | halt }
    }
    alias kopar {
    if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda Degil | halt }
    else { sockclose prox | echo -a – ProxyBot Devreden Cıkarildi! | halt }
    }
    on *:sockopen:prox:{
    if ($sockerr) { echo $color(info) -a Socket botun bağlantısı kesildi. | return }
    swprox NICK User $+ $r(0,99)
    swprox  USER $pident * * :E-Scanner Socket Proxy-Bot
    swprox  oper $popers
    swprox  join 0,
    swprox  NICK $pbotnick
    swprox join $poperchan
    swprox  ns identify $pnickpass
    swprox mode $pbotnick +Dp
    swprox sethost $phostum
    swprox setident $pident
    .timer 0 20  swprox  ping $pbotnick
    sockmark $sockname hgaehae
    }
    on *:sockread:prox:{
    if ($sockerr) { echo $color(info) -st Socket botun bağlantısı kesildi. |  return }
    var %; | sockread %; | tokenize 32 %;
    swproxy $1-
    }

    alias swprox { if $sock(prox) { sockwrite -n prox $1- } }

    alias swproxy {
    ;eğer bot socketı açıksa
    if $sock(prox) {
    var %: = echo $color(info) -st > Socket bot:
    if : VERSION iswm $4- { swprox NOTICE $gettok($gettok($1,1,33),1,58) : $+ $chr(1) $+ VERSION Muhittin Socket Proxy-Bot $+ $chr(1) }
    if : FINGER iswm $4- { swprox NOTICE $gettok($gettok($1,1,33),1,58) : $+ $chr(1) $+ FINGER  Muhittin Socket Proxy-Bot $+ $chr(1) }
    if $1 == PING { swprox PiNG $2- }
    if $1 == error && $2 == :closing {
    baglan
    }
    if ($2 == 352) && (%prox == on) {
    kpro $6 | tor_ $6
    }
    if $2 == notice {
    if (*client connecting* iswm $strip($1-)) && (%prox == on) {
    var %:ip = $gettok($left($right($13,-1),-1),2,64)
    swprox who +I $12
    }
    }
    if ($2 == privmsg) {
    var %n = $gettok($gettok($1,1,33),1,58), %m = $4,%text = $right($4-,-1), %k = $3
    if (.proxy isin %m) && (%k == $poperchan) {
    if ($5 == on) {
    if (%prox == on) { .enable #proxy | swprox privmsg %k Proxy Koruma  Aktif! | halt }
    }
    if ($5 == off) {
    if (%proxy == off) { .disable #proxy | swprox privmsg %k  Proxy Koruma DEAktif! | halt }
    }
    }
    }
    }
    }
    #proxy on
    alias kontrol {
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 1080
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 3128
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 9050
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 8000
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 6588
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 3124
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 50050
    sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 27977
    }
    on *:sockopen:kontrol*: {
    if !$sockerr {
    .swprox gzline *@ $+ $sock($sockname).ip +0 12Proxy-KuLLanımı, Yasaktır, 2(( 4 Killed By : $me 2) )
    hdel ckontrol $sock($sockname).ip
    sockclose $sockname
    }
    }
    on *:sockclose:kontrol*: {
    hdel ckontrol $sock($sockname).ip
    }
    alias ip2nick {
    var %i 1
    while %i <= $hget(ckontrol,0).item {
    if $hget(ckontrol,%i).item == $1 { return $hget(ckontrol,%i).data | halt }
    inc %i
    }
    }

    alias kpro {
    inc -u6 %xxxx
    sockopen kpro $+ %xxxx www.ipsorgu.com 80
    sockmark $+(kpro*,%xxxx) $1
    }

    on *:sockopen:kpro*:{
    sockwrite -n $sockname GET //?ip= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.1
    sockwrite -n $sockname Host: www.ipsorgu.com $+ $crlf $+ $crlf
    }
    on *:sockread:kpro*:{
    var %kpro
    sockread %kpro
    if (inetnum:  isin %kpro) && (0.0.0.0 isin %kpro) {
    .swprox gzline *@ $+ $sock($sockname).mark +0 12Proxy-KuLLanımı, Yasaktır, 2(( 4 Killed By : $me 2) )
    sockclose $sockname
    }
    }

    Yapımıcı by aeg

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder