Perşembe, Ocak 19

IRC Komutları - 4

- Servicesler -
_____________________________
|_________|________|__________|
Chanserv Nickserv Memoserv =>Operserv

- Operserv -


Operserv sunucu üst düzey yetkilileri servisidir.
İngilizcede admin-oper(yönetici) anlamına gelir.
Serv(services) demektir , servisi anlamına gelir.
Oper(yönetici)Serv(Servisi)
IRC'de bu komutunu kısaca kullanabilir.
"/os" olarak kullanılır.

- Temel özellikler

Operserv çok geniş bir servisdir.
Bu servisi kullanabilmek için ;
IRCOp yetkisine sahip olunmalıdır.
IRCOp(Yöneci-ler) demektir.
Bu yönetici sıfatını taşıyan kullanıcıların flag(kullanıcı erişim modeleri) normal kullanıcılardan farklıdır.
Operserv'e gönderilen tüm komutlar IRC/d içinde not alınacaktır.

Operserv'in içinde bölümleri vardır.
Bunlar ;

1- Oper komutları(IRCop'lar için)
2- Services Operator ve Admin(Server + Co + Technical) komutları
3- Services Operator ve Admin Komutlarından(sQline,sGline,sZline)
4- Services Operator ve Admin Komutlarından(Akill)
5- Services Admin komutları
6- Services Root Komutları
7- Services ve Root adminlere özel CS,NS,MS komutları

1- Oper komutları(IRCOP)

Global : Operlerin sunucu üzerinde tüm kullanıcılara mesaj gönermelerini sağlıyan bir komuttur.
Örnek : /os global Mesajınız (Sunucu üzerindeki tüm online(bağlantılı) kullanıcılara "mesajınız" mesajı gönderilecektir)

Stats : Sunucudaki mevcut kullanıcı sayısı , IRCOP(Yönetici) sayısı , services(servisler) açıldığından beri en yüksek kullanıcı sayısı vs services'in ne zamandır çalıştığını öğrenmek için kullanılan komuttur.(Ek özellikleride vardır , alt tarafta açıklıyacağım)
Örnek : /os stats (Sunucudaki mevcut ve en çok kullanıcı sayısı , operatorler , services'in ne zamandır online olduğu belirtilir)
Stats RESET : Sunucudaki en yüksek kullanıcı sayısını , online kullanıcı sayısına eşitlemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os stats reset (Sunucudaki kullanıcı sayısı maximum kullanıcı sayısına eşitlenir.
Stats Network : Uzaktaki sunucudan alınan/verilen/harcanılan veri mikratını göstermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os stats network (Uzaktaki sunucu ile yapılan alışveriş(alınan/verilen/harcanan) veri miktarı gösterilicektir.
Stats ALL : Sunucun services(servis)lerinin kullandığı belleği(hafızayı) görüntülemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /stats all (Sunucu services'in kullanılan bellek miktarı gösterilecektir)
Not : /stats all komutu services'leri kısa süreli dondurağından gereksiz yere kullanılmamalıdır.

Servermap : Sunucuya bağlı başka sunucuların haritasını(bilgilerini) göstermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /stats servermap (Sunucunun üzerine link(bağlı)mış sunucular , entegre(sonradan bağlanmış) sunucular ve hayali(services) sunucular listelenecektir)
Not : Hayali sunucular "*" şeklinde gösterilir. jupe(entegre) edilmiş sunucular "+" şeklinde gösterilir.

Oper list : Sunucu üzerinde operserv'e eklenmiş operator'leri listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os oper list (Sunucu üzerindeki tüm operlist'e eklenmiş kullanıcılar listelenir)

Admin list : Sunucu üzerinde operserv'e eklenmiş admin'leri listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os admin list (Sunucu üzerindeki tüm adminlist'e eklenmiş kullanıcılar listelenir)

2- Services Operator ve Admin(Server + Co + Technical) komutları

Mode : Bir kanalın operserv tarafından mode(modunu) değiştirmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os mode #kanal +Q (Kanal kanalı operserv tarafından +Q(Kanalda kick atılamaz) moduna alınır)

Kick : Bir kullanıcıyı operserv tarafından kanaldan kicklemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os kick #kanal nick sebeb (Kanal kanalında nick nick'i operserv tarafından sebeb nedeni ile kick'lenir)

Clearmodes : Herhangi bir kanalın binary(i,k,m,n,b vb) modelerini sıfırlamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os clearmodes #kanal (kanal kanalında'ki tüm binary modeler sıfırlanır)
Clearmodes ALL : /os clearmodes #kanal all (Kanal kanalındaki tüm binary ve kanal operator(&,@,~,%) , korumalı user(+v) kipleri sıfırlanır)

Clearchan : Herhangi bir kanaldaki tüm kullanıcı ve operatorleri kanaldan kicklemek için kullanılan komuttur.(Not : Kanal modesi +| 1(Sadece 1 kişi girebilir) alınır)
Örnek : /os clearchan #kanal (Kanal kanalındaki tüm kullanıcılar , operatorler kicklenir ve kanal tek user girişi( +| 1 ) moduna alınır)

Killclones : Herhangi bir nick'le(kullanıcı ile) aynı hostname(ip numarasına) sahip olan kullanıcıları sunucudan kill(bağlantısını kesmek)'lemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os killclones nick (Sunucudaki nick nick'i ile aynı olan tüm hostların bağlantısı kesilir ve 1 dakikalığına akill(giriş yasaklama) atılır)

Session : Sunucu üzerinde services(servisler) adminlerin oturum listesine öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os session list (Sunucu üzerindeki tüm services adminlerin oturum listesi görüntülenir)
Örnek : /os session view (Sunucu üzerindeki tüm services adminlerin oturum listesi hakkında detaylı bilgi (aktif bağlantı sayısı , limit sayısı) sıralanır)

Exception : Services(servis) operatorlerin kimi hostlar(ip numaraları) icin özel baglanti limitleri tanimlayabilmeleri icin uygulanan komuttur.
Örnek : /os exception add 1d *.ip.com 1 sebeb (Sunucu üzerinde *.ip.com mask(kullanıcı)'sı 1 gün boyunca bir kere özel bağlantı olarak bağlanacaktır)
Örnek : /os exception del *.ip.com (Sunucu üzerinde *.ip.com'a sahip olan kullanıcının özel bağlantı sağlanabilmesi geçersiz kılınır)
Örnek : /os exception list (Sunucu üzerinde tüm exception(özel bağlantıya) sahip olan kullanıcılar listelenir)
Örnek : /os exception view (Sunucu üzerinde tüm exception(özel bağlantıya) sahip olan kullanıcıların kimin tarafından eklediği , ve ne zaman dolacağı görüntülenir)
Exception bilgi : Baglanan bir kullaniciya denk düsen ilk exception(özel-korumalı bağlantı) ayari onun icin aktif duruma gecirilir. Genis kapsamli exception(özel-korumalı bağlantı) listeleri performansa kötü etkide bulunabilirler.

Logonnews : Bir kullanıcı sunucuya bağlandığı zaman , görüntülenen metin yazsını görürü ; bunu düzenlemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os logonnews add metin (Kullanıcı sunucuya bağlandığı zaman metin metini görücektir)
Örnek : /os logonnews del 1 (1 numaralı logonnews silinecektir)
Örnek : /os logonnews del all (Bütün logonnews'ler silinecektir)
Örnek : /os logonnews list (Tüm aktif logon mesajları görüntülenir)
Bilgi : Kullanıcı sunuya bağlandığı zaman en fazla 3 logonnews görebilecektir.(Bunun sebeb'i flood olarak algılanmasın diyedir)

Opernews : Bir kullanıcı sunucu üzerinde /oper komutunu uyguladıktan sonra(geçerli kılınırsa) , opernews(Operlere metin) mesajlarını düzenlemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os opernews add metin (Kullanıcı /oper(IRCOP olambilme) komutunu uygulayıp , geçerli kılındığı zaman metin metini görücektir)
Örnek : /os opernews del 1 (1 numaralı opernews silinecektir)
Örnek : /os opernews del all (Bütün opernews'ler silinecektir)
Örnek : /os opernews list (Tüm aktif oper(IRCOP) mesajları görüntülenir)
Bilgi : Bir oper(IRCOP) en fazla 3 opernews görebilecektir.(Bunun sebeb'i flood olarak algılanmasın diyedir)

3- Services Operator ve Admin Komutlarından - SQLINE - SGLINE - SZLINE

SQLINE

Kullanımı ;
/os sqline add mask(?,*) sebeb
Kullanım şekilleri;
/os sqline add (mask) sebeb
/os sqline del (mask)
/os sqline list
/os sqline view
/os sqline count

Add : Sunucu üzerindeki kayıtlı olan/olmuyan bir kullanıcının nick'ini sunucuya girşini engellemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline add Nick sebeb (Sunucu üzerindeki nick nick'inin yasaklanmış olmasından dolayı ,sebeb neden'i ile sunucuya girişi yasaklanır)

Del : Sunucu üzerindeki sqline(yasaklı nick) listesinde olan bir kullanıcıyı listeden silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline del Nick (Sunucu üzerindeki nick'i yasaklı olan nick nick'inin yasağı kaldırılır)

List : Sunucu üzerindeki tüm sqline(yasaklı nickler)'i listemek için kullanılan komuttur.
örnek : /os sqline list (Sunucu üzerindeki tüm nick'i yasaklı kullanıcılar listelenir)

View : Sunucu üzerindeki sqline(yasaklı nickler) listeindeki mask(nick)'leri kim eklemiş , ne zaman eklemiş gibi bilgileri öğrenmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline view (Sunucu üzerindeki tüm nick'i yasaklı kullanıcılar listelenir , kimin eklediği gösterilir , ne zaman eklediği belirtilir)

Count : Sunucu üzerinde kaç sqline(yasaklı nick) olduğunu öğrenmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline count (Sunucu üzerinde kaç adet nick'i yasaklı kullanıcı olduğunu belirtir)

Sqline - Bilgiler
IRCop'lar sqline'dan etkilenmezler.
LinK'li sunucularda tüm sunucular bu sqline'ı görücektir.

-SGLINE

Kullanımı ;
/os sgline +süre maske(",*,?) sebep
Kullanım şekilleri ;
/os sgline add süre (mask) sebeb
/os sgline del (mask)
/os sgline list
/os sgline view
/os sgline count

Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : "d"
Komut kullanımında saat : "h"
Komut kullanımında dakika : "m"

Bilgiler:
"+" süre kısmında tek başına kullanıldığında(+50) 50 gün olarak algılanır.
Bir akill'in otomatik olarak silinmemesi(kalıcı olması) için "+0" kullanılır.
Sebeb belirttiğiniz taktirde services tarafından görüntülenir.
Süre belirtilmezse akill 1 dakika geçerli kalıcaktır.

Bilgiler ;
Tırnak(") işaretinin anlamı : Eğer komuta birden fazla kelime eklemek istiyorsanız .". işareti kullanılır.
Komut kullanımında sebeb belirtilmesi gerekmektedir.

Add : Sunucu üzerinde belirtilen mask(",*,?)'a göre bir kullanıcının , sunucuya girişini yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sgline 2d *mask* Sebeb (Sunucuya girmeye çalışan , içinde *mask* kelimesi geçen bir nick'e sahip kullanıcı 2 günlüğüne(2d) sunucudan uzaklaştırılır)

Del : Sunucu üzerinde sgline(Belirtilen mask'ı taşıyan nick) listesindeki kullanıcılardan birisini silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sgline del mask (Sunucu üzerinde sgline listesinde olan mask nick'inin sunucuya girişi aktif hale getirilir)

List : Sunucu üzerindeki tüm sgline(Belirtilen mask'ları taşıyan nickler)'i listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sgline list (Sunucu üzerindeki tüm yasaklı nick'e sahip olarak sgline listeinde olan nickler listelenir)

View : Sunucu üzerinde tüm sgline , kim tarafından atıldığı , ne zaman açılacağı gibi bilgileri listelemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os sgline view (Sunucu üzerindeki tüm sgline listesindeki kullanıcılar , kimin tarafından eklendiği , ne zaman açılacağı bilgileri sıralanır)

Count : Sunucu üzerinde kaç adet sqline olduğunu öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os sgline count (Sunucu üzerindeki kaç adet sgline olduğunu servicesler tarafından belirtilir)

-SZLINE

Kullanımı ;
/os szline +süre maske(",*,?) sebep
Kullanım şekilleri ;
/os szline add süre (mask) sebeb
/os szline del (mask)
/os szline list
/os szline view
/os szline count

Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : "d"
Komut kullanımında saat : "h"
Komut kullanımında dakika : "m"

Bilgiler:
"+" süre kısmında tek başına kullanıldığında(+50) 50 gün olarak algılanır.
Bir akill'in otomatik olarak silinmemesi(kalıcı olması) için "+0" kullanılır.
Sebeb belirttiğiniz taktirde services tarafından görüntülenir.
Süre belirtilmezse akill 1 dakika geçerli kalıcaktır.

Bilgiler ;
Tırnak(") işaretinin anlamı : Eğer komuta birden fazla kelime eklemek istiyorsanız .". işareti kullanılır.
Komut kullanımında sebeb belirtilmesi gerekmektedir.

Add : Sunucu üzerinde belirtilen mask(",*,?)'a göre bir kullanıcının , sunucuya girişini yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os szline 2d *mask* Sebeb (Sunucuya girmeye çalışan , içinde *mask* kelimesi geçen bir nick'e sahip kullanıcı 2 günlüğüne(2d) sunucudan uzaklaştırılır)

Del : Sunucu üzerinde szline(Belirtilen mask'ı taşıyan nick) listesindeki kullanıcılardan birisini silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os szline del mask (Sunucu üzerinde szline listesinde olan mask nick'inin sunucuya girişi aktif hale getirilir)

List : Sunucu üzerindeki tüm szline(Belirtilen mask'ları taşıyan nickler)'i listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os szline list (Sunucu üzerindeki tüm yasaklı nick'e sahip olarak szline listeinde olan nickler listelenir)

View : Sunucu üzerinde tüm szline , kim tarafından atıldığı , ne zaman açılacağı gibi bilgileri listelemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os szline view (Sunucu üzerindeki tüm szline listesindeki kullanıcılar , kimin tarafından eklendiği , ne zaman açılacağı bilgileri sıralanır)

Count : Sunucu üzerinde kaç adet sqline olduğunu öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os szline count (Sunucu üzerindeki kaç adet szline olduğunu servicesler tarafından belirtilir)


4- Services Operator ve Admin Komutlarından - (Akill)

Kullanım çeşitleri ;

/os akill add süre (mask) sebeb
/os akill del nick(mask)
/os akill list
/os akill view
/os akill count

Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : "d"
Komut kullanımında saat : "h"
Komut kullanımında dakika : "m"

Add : Sunucu üzerinde bir kullanıcıyı ip(internet protocol)'dan banlamk için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akill add 1d *@ip Sebeb (Sunucudaki @ip ipine sahip kullanıcıyı 1 gün boyunca sunucuya girşini yasaklar , bunun için ip numarası banlanır)

Del : Sunucu üzerinde akill(banlı) listesinde olan bir kullanıcının banını açmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akill del *@ip (Sunucuda @ip ipinden banlı olan @İp numarasının sunucuya giriş'i sağlanır)

List : Sunucu üzerindeki akill(İp numarasından banlı) kullanıcıları listeler.
Örnek : /os akill list (Sunucu üzerindeki tüm otomatik kill(otomatik banlı) kullanıcılar listelenir)

View : Sunucu üzerindeki akill(İp numarasından banlı) kullanıcıların ne kadar süre ile banlandığını ve kim tarafından banlandığını gösterir.
Örnek : /os akill view (Sunucu üzerindeki tüm ip numarasından banlı kullanıcılar listelenir ve kimin tarafından banlandığı ne zaman açılacağı belirtilir)

Count : Sunucu üzerindeki toplam akill(İp numarasından banlı) kaç kullanıcı var sayı ile belirtmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akill count (Sunucu üzerindeki tüm akill'lerin sayısı belirtilir)

-

Alt bölüm ; Akillchan

Kullanımı ;
/os AKILLCHAN KILL +süre kanal aciklama

Akillchan : Herhangi bir kanalda'ki kullanıcıların tümüne Akill(İp numarasına otomatik ban) atmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akillchan kill 1h #kanal Sebeb (Kanal kanalındaki tüm user'lar(IRCOP'lar hariç) sunucudan teker teker ip numarasından , "sebeb" nedeni ile 1 saat(1h) uzaklaştırılacaktır)
Kill komutunu kullanmaz isek ;
Örnek : /os akillchan 1h #kanal Sebeb (Kanal kanalındaki tüm user'lar(IRCOP'lar hariç) sunucudan AYNI ANDA ip numarasından , "sebeb" nedeni ile 1 saat(1h) uzaklaştırılacaktır)

Bilgiler .
"+" süre kısmında tek başına kullanıldığında(+50) 50 gün olarak algılanır.
Bir akill'in otomatik olarak silinmemesi(kalıcı olması) için "+0" kullanılır.
Sebeb belirttiğiniz taktirde services tarafından görüntülenir.
Süre belirtilmezse akill 1 dakika geçerli kalıcaktır.
Komut kullanımında gün : "d"
Komut kullanımında saat : "h"
Komut kullanımında dakika : "m"

5- Services Admin komutları

Oper : Nick'i kayıtlı bir kullanıcıya services(servisler) üzerinde oper listesine eklenip/silinmesinde kullanılan komuttur.
Örnek : /os oper add Nick (Nick nick'i oper(Global IRCOP) listesine eklenicektir)
Örnek : /os oper del Nick (Nick nick'i oper(Global IRCOP) listesinden silinecektir)
Örnek : /os oper list (Sunucu üzerinde oper(Global IRCOP) listesindeki tüm kullanıcılar listelenir)(Not : Bu komutu tüm operler kullanabilir)

Jupe : Sunucu services(servis)lerini , çıkartmak veya sunucuya sokmak için kullanılan komuttur.
Örbek : /os jupe Chanserv Kanalservisi (Chanserv ismindeki services sunucuya bağlanır , açıklama olarak kanalservisi belirtilir)
Not : /squit komutu ile'de services'ler sunucudan çıkartılabilir.
Ayrıca bu işlev gerçekleştiğinde , Jupe bY Nick şeklinde oper'lara yansıtılır.

Su : Services(servisler) root(full erişim) komutlarını kullanabilemk için uygulanan komuttur.
Örnek : /os su şifre (O anki yetkiniz şifre geçerli ise , root(full erişim) düzeyine çıkacaktır.

Update : Sunucuya hayali olarak bağlı olan(Servislerin) veritabanını güncellemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os update (Sunucudaki tüm servislerin veritabaları güncellenir)
Not : Force(/os update force) parametresi verildiği taktirde , hata oluşsa bile güncelleme tamamlanacaktır.

Shutdown : Sunucuya bağlı olan services(servislerin) veritabanını güncelleyip , ardından kapatmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os shutdown (Sunucuya bağlı tüm servislerin veritabanları güncellenip , kapatılır)

Quit : Sunucudaki tüm services veri tabanını CÜNCELLEMEDEN kapatmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os quit (Sunucudaki tüm servislerin hepsi kapanır , veritabanları GÜNCELLENMEZ) (Not : Bu komut makina yada sunucuda bir sorun olmadığı sürece kullanılmamalıdır.

Rehash : IRCDServices'e eklenen/silinen dosyaları sunucuya okutmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os rehash (Sunucunun veritabanı(IRC/d-services)'in verileri tekrardan okutulur)
Not : Bazı eklenen/silinen dosyalar için rehash komutu yeterli kalmıyacaktır . Bunun için restart komutu kullanılır.

Restart : Services(servis)leri ve bütün veritabanını güncelleyip , sunucuyu kapatmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os restart (Sunucu veritabanı , servisler'i güncellenip kapatılır)

6- Services Root Komutları

Admin : Sunucu üzerinden services(servislere) admin eklemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os admin add Nick (Nick nick'i sunucunun admin listesine eklenir)
Örnek : /os admin del Nick (Nick nick'i sunucunun admin listesinden silinir)
Örnek : /os admin list (Sunucu üzerindeki , admin listesinde olan tüm kullanıcılar listelenir)

Raw : Direk olarak services(servislerin) bağlı olduğu sunucuya bir metin göndermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os raw metin (Sunucunun servislerine metin yazsını gönderir)
Not : Bu komutu kullanmamak daha iyidir.

7- Services ve Root adminlere özel CS,NS,MS komutları

Nickserv(Nick Servisi)

Dropnick : herhangi kayıtlı bir kullanıcının kaydını silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns dropnick nick (Nick nick'inin kaydı ve link(bağlı)'li nickleri silinecektir)

Getpass : Herhangi kayıtlı bir kullanıcının şifresini öğrenmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns getpass nick (Nick nick'inin şifresi görüntülenir)
Not : Bu komutu sadece services ROOT'lar kullanabilir.

Forbid : Herhangi kayıtlı bir kullanıcının nick'inin kullanımı yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns forbid Nick (Nick nick'inin kullanımı yasaklanır)
Not : Bu özelliği açmak için nick'in silinmesi gerekmektedir.

Suspend : Herhangi kayıtlı bir kullanıcının nick'inin kullanılamaz hale getirmek için uygulanan bir komuttur.
Örnek : /ns suspend 30d Nick Yasak (Nick nick'i ve ona link(bağ)'lı olan tüm nickler 1 ay boyunca Yasak gerekçesi ile kullanılamaz)
Kaldırmak için : /ns unsuspend nick (Nick nick'i kullanılır hale getirilir)
Süre belirtilmezse suspend 1 dakika geçerli kalıcaktır.
ve yasak kaldırıldığında eski bilgiler , yerine gelicektir.
Süre hakkında açıklama ;
Komut kullanımında gün : "d"
Komut kullanımında saat : "h"
Komut kullanımında dakika : "m"

List : Sunucu üzerindeki kullanıcıları listelemek için uygulanan komuttur.
Not : Bu komut biraz detaylı bir konudur. Açıklanıyor...
Bilgi : Listeleme sırasında Noexpire(korumalı) kullanıcı nick'leri "!" olarak gösterilir.
Listeleme sırasında Suspend(Kullanılamaz) kullanıcı nick'leri "*" olarak gösterilir.
Açılımı : Belirtilen parametreye göre olan tüm kullanıcılar seçeneklere göre listelenir.
Seçenekler ;

Forbidden(Kullanıma yasaklanmış)
Suspended(Kullanılamaz hale getirilmiş)
Noauth(Auth komutunu kullanmamış)
Noexpire(Korumalı kullanıcılar)
Örnek : L4roXyL@L4roXyL.com(Host'a göre)

Örnek : /ns list *af* Forbidden (Sunucu üzerindeki nick'inin içinde "af" kelimesi geçen yasaklanmış kullanıcı nick'leri listelenir)
Örnek : /ns list *af* Suspended (Sunucu üzerindeki nick'inin içinde "af" kelimesi geçen tüm kullanılamaz hale getirilmiş kullanıcı nick'leri sıralanır)
Örnek : /ns list *af* noauth (Sunucu üzerindeki nick'inin içinde "af" kelimesi geçen tüm auth(onaylama) kodu tamamlanmamış kullanıcı nick'leri sıralanır)
Örnek : /ns list *af* noexpire (Sunucu nick'İnin içinde "af" kelimesi geçen tüm korumaya alınmış kullanıcı nick'leri sıralanır)
Örnek : /ns list *af* L4roXyL@L4roXyL.com (Sunucu üzerindeki nick'inin içinde "af" kelimesi geçen son çıkış mesajındaki host(ip)'i "L4roXyL@L4roXyL.com" olan kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list a* (Sunucu üzerindeki nick'i a ile başlıyan tüm kayıtlı nickler listelenir)

Listemail : Taban olarak list'e benzer komuttur, Yalnız bu komutta email adresleri belirtilir.
Kullanımı ;
/ns list Mailadresi Aşşağıdakiseçeneklerden birisi.

Seçenekler ;

Forbidden(Kullanıma yasaklanmış)
Suspended(Kullanılamaz hale getirilmiş)
Noauth(Auth komutunu kullanmamış)
Noexpire(Korumalı kullanıcılar)
Örnek : L4roXyL@L4roXyL.com(Host'a göre)

Örnek : /ns list *L4roXyL* Forbidden (Sunucu üzerindeki email'inin içinde *L4roXyL* kelimesi geçen yasaklanmış kullanıcı nick'leri listelenir)
Örnek : /ns list *L4roXyL* Suspended (Sunucu üzerindeki email'inin içinde *L4roXyL* kelimesi geçen tüm kullanılamaz hale getirilmiş kullanıcı nick'leri sıralanır)
Örnek : /ns list *L4roXyL* noauth (Sunucu üzerindeki email'inin içinde *L4roXyL* kelimesi geçen tüm auth(onaylama) kodu tamamlanmamış kullanıcı nick'leri sıralanır)
Örnek : /ns list *L4roXyL* noexpire (Sunucu email'inin içinde *L4roXyL* kelimesi geçen tüm korumaya alınmış kullanıcı nick'leri sıralanır)
Örnek : /ns list *L4roXyL* L4roXyL@L4roXyL.com (Sunucu üzerindeki email'inin içinde *L4roXyL* kelimesi geçen son çıkış mesajındaki host(ip)'i "L4roXyL@L4roXyL.com" olan kullanıcı nick'leri sıralanır)
Örnek : /ns list L4roXyL* (Sunucu üzerindeki email'i a ile başlıyan tüm kayıtlı kullanıcı nick'leri listelenir)

Setauth : Sunucu üzerindeki bir kullanıcının auth codesini belirtmek ve notice ile göndermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns setauth Nick (Nick nick'ine auth(onaylama) codesini içeren bir mesaj gidecektir)

Getauth : Sunucu üzerindeki bir kullanıcının auth codesini görüntülemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns getauth Nick (Nick nick'inin auth(onaylama) kodu görüntülenir)

Clearauth : Sunucu üzerindeki bir kullanıcının auth(onaylama) kodunu silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns clearauth nick (Nick nick'inin auth(onaylama) kodu silinecektir)

AYRICA : Services admin & Root adminler ; Set , info all , access list komutunu kullanabilirler.

Chanserv(Kanal servisi)

Getpass : Sunucu üzerindeki bir kanalın şifresini öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /cs getpass #kanal (Kanal kanalının şifresi görüntülenir)
Not : Bu komutu sadece Services root adminler kullanabilirler.

Forbid : Sunucu üzerindeki bir kanalın yasaklanması için kullanılan komuttur.
Örnek : /cs forbid #kanal (Kanal kanalının kullanımı yasaklanır)

Sespend : Sunucu üzerindeki bir kanalın kaydını silmemek üzere kullanımı yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /cs suspend 3d #kanal Yasak (Kanal kanalının kullanımı (kaydı silinmemek üzere) 3 gün yasaklanır)
Kaldırmak için : /cs unsuspend #Kanal (Kanal kanal'ı kullanılır hale getirilir)
Süre belirtilmezse suspend 1 dakika geçerli kalıcaktır.
ve yasak kaldırıldığında eski bilgiler , yerine gelicektir.
Süre hakkında açıklama ;
Komut kullanımında gün : "d"
Komut kullanımında saat : "h"
Komut kullanımında dakika : "m"

List : Sunucu üzerindeki kanalları listelemek için uygulanan komuttur.
Not : Bu komut biraz detaylı bir konudur. Açıklanıyor...
Bilgi : Listeleme sırasında Noexpire(korumalı) kanal'lar "!" olarak gösterilir.
Listeleme sırasında Suspend(Kullanılamaz) kanal kanal'lar "*" olarak gösterilir.
Açılımı : Belirtilen parametreye göre olan tüm kanallar seçeneklere göre listelenir.
Seçenekler ;
Forbidden(Kullanıma yasaklanmış)
Suspended(Kullanılamaz hale getirilmiş)
Noexpire(Korumalı kanallar)

Örnek : /ns list *ka* Forbidden (Sunucu üzerindeki kanal'ının içinde *ka* kelimesi geçen yasaklanmış kanal'lar listelenir)
Örnek : /ns list *af* Suspended (Sunucu üzerindeki kanal'ının içinde *ka* kelimesi geçen tüm kullanılamaz hale getirilmiş kanal'lar sıralanır)
Örnek : /ns list *af* noexpire (Sunucu Kanal'ının içinde *ka* kelimesi geçen tüm korumaya alınmış kanal'lar sıralanır)
Örnek : /ns list a* (Sunucu üzerindeki kanal'ı a ile başlıyan tüm kayıtlı kanal'lar listelenir)

AYRICA : Services admin & Root adminler ;
İdentify(şifre tanıtım) komutunu kullanmadan kanal haydı silebilir.
Kanalda yetkisi olmadan access(yetkili) listesini düzenliyebilir. (Ekleme,silme,listeleme)
Ayrıca status(erişim seviyesi öğrenme) komutunu kullanabilirler.

Memoserv(Mesaj servisi)

Services(Servisler) Adminler(Sorumlular) ; İnfo(bilgi) , Set(Ayarlar) komutlarını her kullanıcı için kullanabilirler.

- Ek Bilgi
Operserv kullanımı/bilgi için : /os help
Operserv komutları hakkında bilgi için : /os help commands
Operserv komutları hakkında detaylı bilgi için : /os help komut
Operserv hakkında bilgi için : /info operserv

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder