Pazartesi, Aralık 6

Farklı bir proxy koruması

mIRCin remotelerini açıp oraya ekleyin gerisine karışmayın;

on ^*:snotice:*: {
  if client connecting* iswm $4- {
    var %:ip $remove($gettok($10,2,64),$chr(41))
    kontrol %:ip
    hadd -m ckontrol %:ip $9
    halt
  }
}
alias kontrol {
  sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 8080
  sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 8081
  sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 1080
  sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 3128
}
on *:sockopen:kontrol*: {
  if !$sockerr {
    if $read(muafips.txt,w,$+(*,%:ip,*)) { halt }
    .raw gline *@ $+ $sock($sockname).ip [ 5Proxy girisi 2 ][ 15IP: %:ip ] 12 $date $time $+([,%botnick,])
    .msg #opers 4Proxy giris : $+( ,$sock($sockname).ip, 3:,$sock($sockname).port, ) - Nick: 4 $ip2nick($sock($sockname).ip)
    hdel ckontrol $sock($sockname).ip
    sockclose $sockname
  }
}
on *:sockclose:kontrol*: {
  hdel ckontrol $sock($sockname).ip
}
alias ip2nick {
  var %i 1
  while %i <= $hget(ckontrol,0).item {
    if $hget(ckontrol,%i).item == $1 { return $hget(ckontrol,%i).data | halt }
    inc %i
  }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder